Standard Svensk standard · SS-ISO 10204:2006

Järnmalm - Bestämning av magnesium - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 10204:2006, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 10204:2018

Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of magnesium in iron ores. This method is applicable to mass fractions of magnesium between 0,25 % and 3,5 % in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of magnesium - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 10204:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46229

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-22

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-ISO 10204:2018