Standard Svensk standard · SS-ISO 17992:2013

Järnmalm - Bestämning av halt arsenik - Absorptionspektrometrisk metod med hydridframställning (ISO 17992:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17992:2013 specifies a hydride generation atomic absorption spectrometric method for the determination of the arsenic content of iron ore. ISO 17992:2013 is applicable to mass fractions of arsenic between 0,000 66 % and 0,020 15 % in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of arsenic content - Hydride generation atomic absorption spectrometric method (ISO 17992:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-99547

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-09-27

Antal sidor: 28