Standard Svensk standard · SS-ISO 11533:2011

Järnmalm - Bestämning av halt kobolt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 11533:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of cobalt in iron ores.

This method is applicable to a mass-fraction range of 0,000 7 % to 0,06 % of cobalt in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81616

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 24