Standard Svensk standard · SS-ISO 11256:2017

Direktreducerad pellets vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av klusterindex (ISO 11256:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11256:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the formation of clusters of iron ore pellets when reduced under conditions resembling those prevailing in shaft direct-reduction processes. ISO 11256:2015 is applicable to hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ore pellets for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the clustering index (ISO 11256:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029906

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-29

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 11256:2007