Standard Svensk standard · SS-ISO 13313:2018

Järnmalm - Bestämning av natrium - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 13313:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of sodium in iron ores. This method is applicable to mass fractions of sodium between 0,002 5 % and 0,50 % in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of sodium - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 13313:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80003633

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 13313:2006