Standard Svensk standard · SS-ISO 10835:2007

Direktreducerat järn och varmbriketterat järn - Provtagning och provberedning (ISO 10835:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives a) the underlying theory, b) the basic principles for sampling and preparation of samples, and c) the basic requirements for the design, installation and operation of sampling systems, for mechanical sampling, manual sampling and preparation of samples taken from a lot under transfer, to determine the chemical composition, moisture content and physical properties of the lot.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Direct reduced iron and hot briquetted iron - Sampling and sample preparation (ISO 10835:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61660

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-01

Antal sidor: 57