Standard Svensk standard · SS-ISO 13311:2018

Järnmalm - Bestämning av halt bly - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod (ISO 13311:1997, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the lead content of iron ores. This method is applicable to lead contents between 0,001 % (m/m) and 0,5 % (m/m) in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 13311:1997, IDT)

Artikelnummer: STD-80001299

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-16

Antal sidor: 24