Standard Svensk standard · SS-ISO 9682-1:2011

Järnmalm - Bestämning av halt mangan - Del 1: Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 9682-1:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9682 specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of manganese in iron ores.

This method is applicable to a mass-fraction range of 0,01 % to 2,5 % of manganese in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of manganese content - Part 1: Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 9682-1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-81617

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 28