Standard Svensk standard · SS-ISO 4695:2017

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhet med reduktionindex (ISO 4695:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4695:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the extent to and ease with which oxygen can be removed from iron ores, when reduced under conditions resembling those prevailing in the reduction zone of a blast furnace. ISO 4695:2015 is applicable to lump ores, sinters and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029997

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 4695:2007