Standard Svensk standard · SS-ISO 4695:2007

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhet med reduktionindex (ISO 4695:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 4695:2017

Omfattning
This International Standard specifies a method to provide a relative measure for evaluating the extent to and ease with which oxygen can be removed from iron ores, when reduced under conditions resembling those prevailing in the reduction zone of a blast furnace. This International Standard is applicable to lump ores, sinters and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of the reducibility by the rate of reduction index (ISO 4695:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63859

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-14

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-ISO 4695:2017