Standard Svensk standard · SS-ISO 13312:2018

Järnmalm - Bestämning av kalium - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 13312:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of potassium in iron ores. This method is applicable to mass fractions of potassium between 0,002 5 % and 0,52 % in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of potassium - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 13312:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80002963

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 13312:2006