Standard Svensk standard · SS-ISO 5416:2006

Järnmalm - Direktreducerad järn - Bestämning av metalliskt järn - Brom-metanol titreringsmetod (ISO 5416:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5416:2006

Järnmalm - Direktreducerad järn - Bestämning av metalliskt järn - Brom-metanol titreringsmetod (ISO 5416:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a titrimetric method for the determination of the mass fraction of metallic iron in reduced iron ores (direct reduced iron: DRI). This method is applicable to mass fractions of metallic iron between 15 % and 95 % in DRI. NOTE The term “metallic iron” means those forms of iron not bonded to oxygen or not present as pyrite.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5416:2006

Järnmalm - Direktreducerad järn - Bestämning av metalliskt järn - Brom-metanol titreringsmetod (ISO 5416:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Direct reduced iron - Determination of metallic iron - Bromine-methanol titrimetric method (ISO 5416:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46250

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 15