Standard Svensk standard · SS-ISO 5416:2006

Järnmalm - Direktreducerad järn - Bestämning av metalliskt järn - Brom-metanol titreringsmetod (ISO 5416:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a titrimetric method for the determination of the mass fraction of metallic iron in reduced iron ores (direct reduced iron: DRI). This method is applicable to mass fractions of metallic iron between 15 % and 95 % in DRI. NOTE The term “metallic iron” means those forms of iron not bonded to oxygen or not present as pyrite.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Direct reduced iron - Determination of metallic iron - Bromine-methanol titrimetric method (ISO 5416:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46250

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 15