Standard Svensk standard · SS-ISO 3087:2011

Järnmalm - Bestämning av fukthalt i en samling prover (ISO 3087:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes a method for the determination of the moisture content of a lot of iron ore. This method is applicable to all iron ores, whether natural or processed.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of the moisture content of a lot (ISO 3087:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-81914

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-24

Antal sidor: 32