Standard Svensk standard · SS-ISO 15634:2018

Järnmalm - Bestämning av kromhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 15634:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the chromium content of iron ores. This method is applicable to chromium contents between 0,001 6 % and 0,1 % (mass fractions) in natural iron ores, iron ore concentrates, and agglomerates including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of chromium content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 15634:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80003857

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-04

Antal sidor: 24