Standard Svensk standard · SS-ISO 15634:2018

Järnmalm - Bestämning av kromhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 15634:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15634:2018

Järnmalm - Bestämning av kromhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 15634:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the chromium content of iron ores.
This method is applicable to chromium contents between 0,001 6 % and 0,1 % (mass fractions) in natural iron ores, iron ore concentrates, and agglomerates including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15634:2018

Järnmalm - Bestämning av kromhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 15634:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of chromium content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 15634:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80003857

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-04

Antal sidor: 24