Standard Svensk standard · SS-ISO 10203:2018

Järnmalm - Bestämning av kalcium - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 10203:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10203:2017 specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of calcium in iron ores. This method is applicable to mass fractions of calcium between 0,010 % and 8,00 % in natural iron ores, iron ore concentrates, and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of calcium - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 10203:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80002962

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 10203:2006