Standard Svensk standard · SS-ISO 11258:2017

Direktreducerad järnmalm vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhetindex, slutlig grad av reduktion och grad av metallisering (ISO 11258:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11258:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the extent to and ease to which oxygen can be removed from iron ores, when reduced under conditions resembling those prevailing in shaft direct-reduction processes. It specifies the determination of the reducibility, final degree of reduction, and degree of metallization. ISO 11258:2015 is applicable to lump ores and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the reducibility index, final degree of reduction and degree of metallization (ISO 11258:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029908

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-29

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11258:2007