Standard Svensk standard · SS-ISO 11258:2007

Direktreducerad järnmalm vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhetindex, slutlig grad av reduktion och grad av metallisering (ISO 11258:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11258:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11258:2007

Direktreducerad järnmalm vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhetindex, slutlig grad av reduktion och grad av metallisering (ISO 11258:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method to provide a relative measure for evaluating the extent and ease to which oxygen can be removed from iron ores, when reduced under conditions resembling those prevailing in shaft direct-reduction processes. It specifies the determination of the reducibilty, final degree of reduction and degree of metallization. This International Standard is applicable to lump ores and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11258:2007

Direktreducerad järnmalm vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhetindex, slutlig grad av reduktion och grad av metallisering (ISO 11258:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the reducibility index, final degree of reduction and degree of metallization (ISO 11258:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63803

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-12

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 11258:2017