Standard Svensk standard · SS-ISO 11257:2017

Direktreducerad järnmalm vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av lågtemperaturreduktion-upplösning index och grad av metallisation (ISO 11257:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11257:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the degree of size degradation and degree of metallization of iron ores, when reduced under conditions resembling those prevailing in shaft direct-reduction processes. ISO 11257:2015 is applicable to lump ores and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the low-temperature reduction-disintegration index and degree of metallization (ISO 11257:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029907

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 11257:2007