Standard Svensk standard · SS-ISO 9683-2:2011

Järnmalm - Bestämning av halt vanadin - Del 2: Flamatomär absorptionspektrometriska metoder (ISO 9683-2:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9683 specifies two flame atomic absorption spectrometric methods for the determination of the mass fraction of vanadium in iron ores.

Method 1 is applicable to mass fractions of vanadium between 0,004 % and 0,06 %, and Method 2 is applicable to mass fractions of vanadium between 0,06 % and 0,5 %, in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of vanadium - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric methods (ISO 9683-2:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-81619

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 28