Standard Svensk standard · SS-ISO 15968:2017

Direktreducerat järn - Bestämning av skenbar densitet och vattenabsorption hos briketterat järn (HBI) (ISO 15968:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 15968:2016 specifies a method of determining the apparent density and water absorption of direct reduced iron by immersion in water. ISO 15968:2016 is applicable to hot briquetted iron (HBI).

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029972

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-05

Antal sidor: 20