Standard Svensk standard · SS-ISO 3852:2007

Direktreducerad järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av skrymdensitet (ISO 3852:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies two methods of determining the bulk density of iron ores. Method1 is applicable to natural iron ore and processed iron ore having a nominal top size of 40 mm. Method2 is applicable to any natural iron ores and processed ores, regardless of size. NOTE The measured density does not necessarily represent the bulk density of compacted or stockpiled iron ores.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace and direct reduction feedstocks - Determination of bulk density (ISO 3852:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63810

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-08

Antal sidor: 20