Standard Svensk standard · SS-ISO 4694:2018

Järnmalm - Bestämning av halt fluor - Jonselektiv elektrodmetod (ISO 4694:1987, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4694:2018

Järnmalm - Bestämning av halt fluor - Jonselektiv elektrodmetod (ISO 4694:1987, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies an ion-selective electrode method for the determination of the fluorine content of iron ores.
This method is applicable to a concentration range of 0,005 to 1 % (m/m)11 of fluorine in natural iron ores, and iron ore con­centrates and agglomerates including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4694:2018

Järnmalm - Bestämning av halt fluor - Jonselektiv elektrodmetod (ISO 4694:1987, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of fluorine content - Ion-selective electrode method (ISO 4694:1987, IDT)

Artikelnummer: STD-80004130

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-18

Antal sidor: 20