Standard Svensk standard · SS-ISO 6830:2018

Järnmalm - Bestämning av halt aluminium - EDTA titreringsmetod (ISO 6830:1986, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a titrimetric method using EDTA for the determination of the aluminium content of iron ores. This method is applicable to a concentration range of 0,25 to 5,0 % (m/m) of aluminium in natural iron ores, and iron ore concentrates and agglomerates including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of aluminium content - EDTA titrimetric method (ISO 6830:1986, IDT)

Artikelnummer: STD-80004131

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-18

Antal sidor: 20