Standard Svensk standard · SS-ISO 1718

Bergborrningsutrustning - Borrstänger med koniska förbindningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Specialgängor Bergborrning och gruvbrytning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Rock drilling equipment - Drill rods with tapered connection for percussive drilling

Artikelnummer: STD-10004

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 4