Standard Svensk standard · SS-ISO 4701:2008/Cor 1:2010

Järnmalm och direktreducerat järn - Bestämning av storleksfördelning med siktning (ISO 4701:2008/Cor 1:2010, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores and direct reduced iron - Determination of size distribution by sieving (ISO 4701:2008/Cor 1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74752

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO 4701:2008