Standard Svensk standard · SS-ISO 7992:2017

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reduktion vid belastning (ISO 7992:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 7992:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the structural stability of iron ores when reduced under conditions resembling those prevailing in the reduction zone of a blast furnace. ISO 7992:2015 is applicable to lump ores and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of reduction under load (ISO 7992:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8030095

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-14

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 7992:2007