Standard Svensk standard · SS-ISO 7834:2018

Järnmalm - Bestämning av halt arsenik - Blå molybden spektrometrisk metod (ISO 7834:1987, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a molybdenum blue spec­trophotometric method for the determination of the arsenic content of iron ores. This method is applicable to a concentration range of 0,000 1 to 0, 1 % (m/m) (1 to 1 000 µg/g) of arsenic in natural iron ores, and iron ore concentrates and agglomerates including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of arsenic content - Molybdenum blue spectrophotometric method (ISO 7834:1987, IDT)

Artikelnummer: STD-80004133

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-18

Antal sidor: 20