Standard Svensk standard · SS-ISO 21283:2018

Järnmalm - Bestämning av specifik yta - Provningsmetod med luftgenomtränglighet (Blaine) (ISO 21283:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method to determine the fineness of iron ores in terms of specific surface area, using the manual Blaine air-permeability apparatus. This document is applicable to pellet feeds in the range of 400 cm2/g to 2 500 cm2/g of specific surface area.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of specific surface area - Test method using air-permeability apparatus (Blaine) (ISO 21283:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80003636

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-18

Antal sidor: 28