Standard Svensk standard · SS-ISO 4698:2007

Järnmalm - Pellets avsedd för att beskicka masugn - Bestämning av svällindex (ISO 4698:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method to provide a relative measure for evaluating the increase in volume of iron ore pellets, when reduced in an unconstrained bed under conditions resembling those prevailing in the reduction zone of a blast furnace. It specifies the determination of the free-swelling index. This International Standard is applicable to hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ore pellets for blast furnace feedstocks - Determination of the free-swelling index (ISO 4698:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63862

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-14

Antal sidor: 32