Standard Svensk standard · SS-ISO 8371:2018

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av dekrepitationsindex (ISO 8371:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 8371:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the degree of size degradation caused by rapid heating of iron ores. It specifies the determination of the decrepitation index. ISO 8371:2015 is applicable to lump ores for blast furnace feedstocks.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of the decrepitation index (ISO 8371:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80000760

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 8371:2008