Standard Svensk standard · SS-ISO 3271:2017

Järnmalm för masugn och direktreducerad beskickning - Bestämning av rullnings- och nötningsindex (ISO 3271:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 3271:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the resistance of iron ores to size degradation by impact and abrasion. It covers the determination of the tumble and abrasion indices. This International Standard is applicable to lump ores, sinters, and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace and direct reduction feedstocks - Determination of the tumble and abrasion indices (ISO 3271:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029974

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 3271:2007