Standard Svensk standard · SS-ISO 11535:2006

Järnmalm - Bestämning av varierande beståndsdelar - Induktivt kopplad atomär plasmaemissionsspektrometrisk metod (ISO 11535:2006, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of various elements - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method (ISO 11535:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-57261

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-18

Antal sidor: 28