Standard Svensk standard · SS-ISO 4696-1:2017

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reduktion vid låga temperaturer - index för upplösning med statisk metod - Del 1: Reduktion med koloxid CO, CO2 koldioxid, H2 vätgas och N2 kvävgas (ISO 4696-1:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4696-1:2017

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reduktion vid låga temperaturer - index för upplösning med statisk metod - Del 1: Reduktion med koloxid CO, CO2 koldioxid, H2 vätgas och N2 kvävgas (ISO 4696-1:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4696-1:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the degree of size degradation of iron ores when reduced with carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen, and nitrogen, under conditions resembling those prevailing in the low-temperature reduction zone of a blast furnace.
ISO 4696-1:2015 is applicable to lump ores, sinters, and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4696-1:2017

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reduktion vid låga temperaturer - index för upplösning med statisk metod - Del 1: Reduktion med koloxid CO, CO2 koldioxid, H2 vätgas och N2 kvävgas (ISO 4696-1:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-temperature reduction-disintegration indices by static method - Part 1: Reduction with CO, CO2, H2 and N2 (ISO 4696-1:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029998

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 4696-1:2007