Standard Svensk standard · SS-ISO 2599:2018

Järnmalm - Bestämning av halt fosfat - Titreringsmetod (ISO 2599:2003, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2599:2018

Järnmalm - Bestämning av halt fosfat - Titreringsmetod (ISO 2599:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a titrimetric method for the determination of the phosphorus content of iron ores, using hexaammonium heptamolybdate (ammonium molybdate).
This method is applicable to a concentration range of 0,10 % (m/m) to 5,0 % (m/m)1) of phosphorus in natural iron ores, and iron ore concentrates and agglomerates including sinter products.
This International Standard provides a quality control method for the determination of phosphorus by titration, however, the method cannot be used for referee purposes.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2599:2018

Järnmalm - Bestämning av halt fosfat - Titreringsmetod (ISO 2599:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of phosphorus content - Titrimetric method (ISO 2599:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-80004124

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-17

Antal sidor: 24