Standard Svensk standard · SS-ISO 15967:2007

Direktreducerat järn - Bestämning av rullnings- och nötningsindex hos briketterat järn (HBI) (ISO 15967:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method to provide a relative measure for evaluating the resistance of direct reduced iron to size degradation by impact and abrasion. This International Standard specifies the determination of the tumble and abrasion indices of hot briquetted iron (HBI).

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Direct reduced iron - Determination of the tumble and abrasion indices of hot briquetted iron (HBI) (ISO 15967:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63808

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-08

Antal sidor: 20