Standard Svensk standard · SS-ISO 4696-2:2017

Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reduktion vid låga temperaturer - index för upplösning med statisk metod - Del 2: Reduktion med koloxid CO och N2 kvävgas (ISO 4696-2:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4696-2:2015 specifies a method to provide a relative measure for evaluating the degree of size degradation of iron ores when reduced with carbon monoxide and nitrogen, under conditions resembling those prevailing in the low-temperature reduction zone of a blast furnace. ISO 4696-2:2015 is applicable to lump ores, sinters and hot-bonded pellets.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-temperature reduction-disintegration indices by static method - Part 2: Reduction with CO and N2 (ISO 4696-2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029999

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 4696-2:2007