Standard Svensk standard · SS-ISO 4688-1:2006

Järnmalm - Bestämning av aluminium - Del 1: Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 4688-1:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4688 specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of aluminium in iron ores. This method is applicable to mass fractions of aluminium between 0,1 % and 5,0 % in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of aluminium - Part 1: Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 4688-1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46247

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 14