Standard Svensk standard · SS-ISO 5418-2:2006

Järnmalm - Bestämning av koppar - Del 2: Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 5418-2:2006, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of copper - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 5418-2:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-57271

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-12

Antal sidor: 15