Standard Svensk standard · SS-ISO 9686:2006

Direktreducerad järn - Bestämning av kol och/eller svavel - Högfrekvent förbränning med infraröd mätning (ISO 9686:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9686:2006

Direktreducerad järn - Bestämning av kol och/eller svavel - Högfrekvent förbränning med infraröd mätning (ISO 9686:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the mass fraction of carbon and/or sulfur in direct reduced iron by infrared measurement after high-frequency combustion. This method is applicable to mass fractions of carbon between 0,05 % and 2,5 %, and/or mass fractions of sulfur between 0,001 % and 0,05 % in direct reduced iron.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9686:2006

Direktreducerad järn - Bestämning av kol och/eller svavel - Högfrekvent förbränning med infraröd mätning (ISO 9686:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Direct reduced iron - Determination of carbon and/or sulfur - High-frequency combustion method with infrared measurement (ISO 9686:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46251

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 17