Standard Svensk standard · SS-ISO 9686:2006

Direktreducerad järn - Bestämning av kol och/eller svavel - Högfrekvent förbränning med infraröd mätning (ISO 9686:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the mass fraction of carbon and/or sulfur in direct reduced iron by infrared measurement after high-frequency combustion. This method is applicable to mass fractions of carbon between 0,05 % and 2,5 %, and/or mass fractions of sulfur between 0,001 % and 0,05 % in direct reduced iron.

Ämnesområden

Järnmalm


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Direct reduced iron - Determination of carbon and/or sulfur - High-frequency combustion method with infrared measurement (ISO 9686:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46251

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 17