Standardutveckling · SIS/TK 145

Armering

Man kan tycka att stål för att armera betong är en enkel produkt som borde vara lätt att standardisera. Det är en produkt som tillverkas i de flesta av Europas länder och som används i alla. En harmoniserad standard för armeringsstål i Europa kommer att underlätta handeln.

Kommittén deltar i standardiseringen av armeringsstål, både traditionell och spännarmering avseende stålsorter, dimensioner och toleranser, specifika provningsmetoder, leveransbestämmelser, certifiering m.m. i första hand är kommittén inriktad mot arbetet i den europeiska kommittén ECISS/TC 104. Men även motsvarande arbete inom ISO.

Det har dock varit svårt att komma överens i Europa om den till synes enkla produkten armering och kommittén har därför publicerat en serie nationella standarder för armering i väntan på att europastandarden ska bli klar.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering av armeringsstål underlättar för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och kontrollanter att specificera, kontrollera och handla med armering. Begränsning av antalet varianter rationaliserar för tillverkare och grossister och underlättar för användare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
EN 10138-2:2009, Spännarmering - Del 2: Tråd
EN 10138-4:2009, Spännarmering - Del 4: Stång
EN 10138-1:2009, Spännarmering - Del 1: Allmänna fordringar
EN 10348, Armeringsstål - Förzinkad armering
ISO , Revision of ISO 6935-2, Steel for the reinforcement of concrete - Part 2. Ribbed bar
ISO , Epoxy-coated steel for the reinformcement of concrete
ISO , Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete
ISO , Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete
EN 10369-1, Spännarmering - Skyddad och belagd lina - Del 1: Allmänna krav
EN 10369-2, Spännarmering - Skyddad och belagd lina - Del 2: Lina som kan glida i skyddet
EN 10369-3, Spännarmering - Skyddad och belagd lina - Del 3: Lina med fastsittande beläggning
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
ISO 6435, Stainless steel bars for the reinforcement of concrete
ISO 10544, Cold-reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric
ISO 6935-3, Steel for the reinforcement of concrete - Part 3: Welded fabric
EN 10369, Prestressing steels - Greased and sheathed strands for the prestressing of concrete
Adoption of prEN 10xyz, Prestressing steels - Waxed and sheathed strands for construction applications
EN 10080, Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Allmänt
EN 10138-3, Spännarmering - Del 3: Barer
ISO 15630-3, Armeringsstål och stål för spännarmering - Provningsmetoder - Del 3: Spännarmering
ISO 6934-5, Steel for the prestressing of concrete - Part 5: Hot-rolled steel bars with or without subsequent processing
ISO 6934-2, Steel for the prestressing of concrete - Part 2: Cold-drawn wire
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
EN 10370, Armeringsstål - Rostfritt stål
Visa fler Visa färre
Utgivet 15 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
Celsa Steel Service AB, Halmstad
GlobeCert AB, Smedjebacken
Hjulsbro Steel AB, Linköping
NCC Sverige AB, Solna
Nordcert AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Tibnor AB, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 16, Steels for the reinforcement and prestressing of concrete
CEN/TC 459/SC 4, Concrete reinforcing and prestressing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 1, Weldable reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 2, Galvanized reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 3, Corrosion resistant reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 4, Pre-stressing steels
CEN/TC 459/SC 4/WG 5, Protected and sheathed strands for pre-stressing
CEN/TC 459/SC 4/WG 6, Sustainability
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Ämnesområden

Järn och stålprodukter (77.140) Stål för armering av betong (77.140.15)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Jan Olof Johansson
Ordförande
Nordcert AB