Standardutveckling · SIS/TK 145

Armering

Man kan tycka att stål för att armera betong är en enkel produkt som borde vara lätt att standardisera. Det är en produkt som tillverkas i de flesta av Europas länder och som används i alla. En harmoniserad standard för armeringsstål i Europa kommer att underlätta handeln.

Kommittén deltar i standardiseringen av armeringsstål, både traditionell och spännarmering avseende stålsorter, dimensioner och toleranser, specifika provningsmetoder, leveransbestämmelser, certifiering m.m. i första hand är kommittén inriktad mot arbetet i den europeiska kommittén ECISS/TC 104. Men även motsvarande arbete inom ISO.

Det har dock varit svårt att komma överens i Europa om den till synes enkla produkten armering och kommittén har därför publicerat en serie nationella standarder för armering i väntan på att europastandarden ska bli klar.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering av armeringsstål underlättar för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och kontrollanter att specificera, kontrollera och handla med armering. Begränsning av antalet varianter rationaliserar för tillverkare och grossister och underlättar för användare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
EN 10370, Steel for the reinforcement of concrete - Stainless steel
ISO 6934-4, Steel for the prestressing of concrete - Part 4: Strand
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
CEN/TR 10366, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steels - Reinforcement bars de-coiled by processor
ISO 6935-2, Steel for the reinforcement of concrete - Part 2: Ribbed bars
EN 10369-3, Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 3: Adherent strands
EN 10369-2, Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 2: Sliding strands
EN 10369-1, Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 1: General requirements
ISO , Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete
ISO , Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete
ISO , Epoxy-coated steel for the reinformcement of concrete
ISO , Revision of ISO 6935-2, Steel for the reinforcement of concrete - Part 2. Ribbed bar
EN 10348, Armeringsstål - Förzinkad armering
EN 10138-1:2009, Spännarmering - Del 1: Allmänna fordringar
EN 10138-4:2009, Spännarmering - Del 4: Stång
EN 10138-3:2009, Spännarmering - Del 3: Lina
EN 10138-2:2009, Spännarmering - Del 2: Tråd
Visa fler Visa färre
Utgivet 15 standarder
Deltagare 9 företag och organisationer
Celsa Steel Service AB, Halmstad
GlobeCert AB, Smedjebacken
Hjulsbros Steel AB, Linköping
NCC Sverige AB, Solna
Nordcert AB, Stockholm
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Skanska AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Tibnor AB, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 16, Steels for the reinforcement and prestressing of concrete
CEN/TC 459/SC 04, Concrete reinforcing and pre-stressing steels
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Ämnesområden

Järn och stålprodukter Stål för armering av betong