Standard Svensk standard · SS 212540:2014

Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005 - Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsat nät och armeringsbalk

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard preciserar kraven i SS-EN 10080:2005 och ska användas tillsammans med SS EN 10080:2005. Avsnittens nummer överensstämmer med avsnittsnumreringen i SS EN 10080:2005. När inga val eller preciseringar görs för ett avsnitt i SS-EN 10080:2005 nämns inte avsnittet i SS 212540 och avsnittets nummer återfinns inte avsnittsnumreringen. ANM. Tabellerna i denna standard är numrerade S1, S2 osv. för att särskilja dem från tabellerna i SS-EN 10080. Bilaga C (informativ) ger en sammanfattning av specifikationerna enligt denna standard för fyra tekniska klasser med olika duktilitet och med sträckgränsen 500 MPa.

Ämnesområden

Stål för armering av betong (77.140.15) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Armering, SIS/TK 145

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-104425

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-14

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 212540:2014

Ersätter: SS 212540:2011 , SS 212540:2011