Standard Svensk standard · SS 212540:2014

Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005 - Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsat nät och armeringsbalk

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 212540:2014

Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005 - Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsat nät och armeringsbalk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard preciserar kraven i SS-EN 10080:2005 och ska användas tillsammans med SS EN 10080:2005. Avsnittens nummer överensstämmer med avsnittsnumreringen i SS EN 10080:2005. När inga val eller preciseringar görs för ett avsnitt i SS-EN 10080:2005 nämns inte avsnittet i SS 212540 och avsnittets nummer återfinns inte avsnittsnumreringen.
ANM. Tabellerna i denna standard är numrerade S1, S2 osv. för att särskilja dem från tabellerna i SS-EN 10080.
Bilaga C (informativ) ger en sammanfattning av specifikationerna enligt denna standard för fyra tekniska klasser med olika duktilitet och med sträckgränsen 500 MPa.

Ämnesområden

Stål för armering av betong (77.140.15) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 212540:2014

Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005 - Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsat nät och armeringsbalk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Armering, SIS/TK 145

Internationell titel: Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders

Artikelnummer: STD-8018719

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-14

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 212540:2014

Ersätter: SS 212540:2011 , SS 212540:2011