Standard Swedish standard · SS 212540:2014

Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders

Status: Valid

Scope
Denna standard preciserar kraven i SS-EN 10080:2005 och ska användas tillsammans med SS EN 10080:2005. Avsnittens nummer överensstämmer med avsnittsnumreringen i SS EN 10080:2005. När inga val eller preciseringar görs för ett avsnitt i SS-EN 10080:2005 nämns inte avsnittet i SS 212540 och avsnittets nummer återfinns inte avsnittsnumreringen. ANM. Tabellerna i denna standard är numrerade S1, S2 osv. för att särskilja dem från tabellerna i SS-EN 10080. Bilaga C (informativ) ger en sammanfattning av specifikationerna enligt denna standard för fyra tekniska klasser med olika duktilitet och med sträckgränsen 500 MPa.

Subjects

Steels for reinforcement of concrete Steel bars and rods


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title: Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders

Article no: STD-8018719

Edition: 2

Approved: 11/14/2014

No of pages: 24

Also available in: SS 212540:2014

Replaces: SS 212540:2011 , SS 212540:2011