Standardutveckling · SIS/TK 137

Tryckkärlsstål

Tryckkärlsstål finns både på lastbilar och bussar samt större tryckkärl i form av ångpannor och reaktorkärl inom kärnkraft. Standardiseringsarbetet omfattar stål avsedda för tillverkning av tryckbärande anordningar såsom tryckkärl och rörledningar. Kommittén arbetar fram harmoniserade europeiska produktstandarder inom området.

Kommittén för tryckkärlsstål deltar aktivt i europeisk och internationell standardisering för att påverka det tekniska innehållet i framtida standarder. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk standard och de skall underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standardiseringsarbetet omfattar bland annat standarder för provningsmetoder, leveransbestämmelser och materialspecifikationer. Kommittén är dessutom med och påverkar standarder för andra material som används inom tryckkärlsområdet. När det gäller standarder för konstruktion och kontroll av tryckkärl, se vidare Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och dess partner ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization). Eftersom flertalet standarder är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis inköpare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exporten.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
EN 10216-2:2013/A1, Sömlösa rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
EN 13480-2:2017/A7, Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material
EN 13445-2:2002/A4, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
Utgivet 38 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Alvenius Industrier, Eskilstuna
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Andritz AB, Norrköping
DEKRA Industrial AB, Solna
Force Technology Sweden AB, Solna
Kiwa Inspecta AB, Sundsvall
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
SSAB Special Steels, Oxelösund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 10, Steel for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
CEN/TC 269, Shell and water tubes boilers
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
CEN/TC 54, Unifired pressure vessels
ECISS/TC 110/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?
Aktuella remisser Att kommentera

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
oktober
tor
17
SIS/TK 137 Möte
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker

Katarina Timåker
Projektledare
08-55552105
katarina.timaker@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se

Relaterat