Standard Svensk standard · SS-EN 10028-6:2017

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10028-6:2017

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for flat products for pressure equipment made of quenched and tempered steels as specified in Table 1.
The requirements in FprEN 10028-1:2017 also apply.
NOTE Once this European Standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 2014/68/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 2014/68/EU is limited to technical data of materials in this European Standard (Part 1 and the other relevant part of the series) and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 2014/68/EU are satisfied, needs to be done.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10028-6:2017

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

Artikelnummer: STD-8027824

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10028-6:2009