Standard Svensk standard · SS-EN 10028-6:2009

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10028-6:2017

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for flat products for pressure equipments made of quenched and tempered steels as specified in Table 1.

The requirements in EN 10028-1:2007 + A1:2009 also apply.

NOTE Once this European Standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 97/23/EC, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 97/23/EC is limited to technical data of materials in this European Standard (Part 1 and this Part 6 of the series) and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 97/23/EC are satisfied, needs to be done.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

Artikelnummer: STD-70089

Utgåva: 4

Fastställd: 2009-06-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10028-6

Ersätts av: SS-EN 10028-6:2017