Standard Svensk standard · SS-EN 10028-2:2017

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10028-2:2017

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for flat products for pressure equipment made of weldable non-alloy and alloy steels with elevated temperature properties as specified in Table 1.
The requirements and definitions of EN 10028-1:2017 also apply.
NOTE Once this European Standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 2014/68/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 2014/68/EU is limited to technical data of materials in this European Standard (Part 1 and this Part 2 of the series) and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 2014/68/EU are satisfied, needs to be done.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10028-2:2017

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties

Artikelnummer: STD-8027820

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 10028-2:2009