Standard Svensk standard · SS-EN 10314:2016

Metod för bestämning av minimisträckgränsvärden för stål vid förhöjda temperaturer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for deriving the minimum proof strength values for steels at elevated temperatures. However, this European Standard does not specify a verification procedure.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8020799

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-06-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10314