Standard Svensk standard · SS-EN 764-5:2014

Tryckbärande anordningar - Del 5: Dokument för överensstämmelse och kontroll av material

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the provisions for inspection documentation of metallic materials, intended to be used under the regime of the PED, to comply with the Essential Safety Requirements 4.2 (b) and 4.3 of Annex I and to comply with the required material specification.
A simplified diagram of the routes for inspection documentation including compliance with the material specification is shown in Figure 1.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification

Artikelnummer: STD-104922

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 764-5