Standard Svensk standard · SS-EN 12953-2:2012

Eldrörspannor - Del 2: Material för pannors tryckbärande delar och tillbehör

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the following materials for the pressure bearing parts of shell boilers and equipment of shell boilers (e.g. valves), subjected to internal and external pressure including integral attachments (non pressure bearing parts):
- flat products (plate) and parts formed from flat products (e.g. shell, furnace, dished ends);
- tubes and parts formed from tubes (e.g. bending, elbows, reducers, fittings);
- forgings and cast products ;
- bolting materials;
- welding consumables.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85764

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12953-2